sản xuất

Mỹ mời Việt Nam tham dự đối thoại tái cấu trúc chuỗi cung ứng với “Bộ tứ kim cương”
Mỹ mời Việt Nam tham dự đối thoại tái cấu trúc chuỗi cung ứng với “Bộ tứ kim cương”

12.05.2020