Thông tin quy hoạch

Quyết định trúng đấu giá đất dự án nhà ở khu Vạn Phúc Vạn An Bắc Ninh
Quyết định trúng đấu giá đất dự án nhà ở khu Vạn Phúc Vạn An Bắc Ninh

05.09.2020